יום ד', יא’ באלול תשע”ח
מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  |  אתרי מקצועות  .
תלמידים יקרים,מצורף דוגמאות למבחני מיצ"ב.בהצלחה
09:22 (21/05/13) שימרית בירן

דוגמה למבחן מיצ"ב במתמטיקה כיתה ה' דוגמה נוספת למבחן מיצ"ב במתמטיקה כיתה ה'