יום ו', ח’ באדר תשע”ח
מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  |  אתרי מקצועות  







.
תלמידים יקרים,מצורף דוגמאות למבחני מיצ"ב.בהצלחה
09:22 (21/05/13) שימרית בירן

דוגמה למבחן מיצ"ב במתמטיקה כיתה ה' דוגמה נוספת למבחן מיצ"ב במתמטיקה כיתה ה'