יום ד', יא’ באלול תשע”ח
מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  |  אתרי מקצועות  .
ריכוז קישורים לאתרים המזמנים פעילויות בנושאי נפח

השלימו את תיבת הקוביות - באתר ה.ש.ב.ח.ה סופרים קוביות משלימים את נפח הגופים