יום ו', ח’ באדר תשע”ח
מתמטיקה
    האתר הראשי  |  דף הבית  |  אתרי מקצועות  
קישורים מתוך מצגת המיצ"ב
חזרה למבחן מיצ"ב במתמטיקה כיתה ה' 30.5.13

תלמידים יקרים,מצורף דוגמאות למבחני מיצ"ב.בהצלחה
09:22 (21/05/13) שימרית בירן
14:37 (14/03/13) שימרית בירן
מצ"ב עבודה לחופשת פסח במתמטיקה כיתות ה'. חופשה נעימה
14:04 (03/03/13) שימרית בירן
מצ"ב דפי חזרה למבחן במתמטיקה לכיתות ה'.בהצלחה